Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla Pelikanów Baba  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
8.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2017-05-12  
Data publikacji do
2017-12-29  
Termin składania ofert
2017-05-29 10:00  

Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, w technologii tradycyjnej, budynku hodowlano-ekspozycyjnego dla Pelikanów Baba, zagospodarowanie terenu wokół budynku,  wykonanie niezbędnych przyłączy, ogrodzeń i chodników.

W ramach zakresu określonego w dokumentacji projektowej  szczegółowy opis przedmiotu zmówienia obejmuje:

 

1) Prace rozbiórkowe polegające na:

- częściowej rozbiórce posadzki w budynku kotłowni,

- częściowej rozbiórce istniejącego ogrodzenia,

- usunięciu korzeni wyciętych drzew.

 

2) Budowa budynku hodowlano-ekspozycyjnego dla pelikanów.

Zakres prac budowlanych obejmuje poniższe prace budowlane i instalacyjne:

   - prace ziemne związane z fundamentowaniem,

   - wykonanie ław fundamentowych żelbetowych oraz ścian fundamentowych z bloczków

     fundamentowych wraz  z izolacjami termiczną i przeciwwilgociową ,

  -  wykonanie ścian cokołu z bloków wapienno-piaskowych,

  -  wykonanie ścian wewnętrznych z bloków wapienno-piaskowych,

  -  wykonanie tynków wewnętrznych tradycyjnych, mozaikowych z żywic epoksydowych oraz

     oblicowań ceramicznych

   - wykonanie posadzki z wcześniejszym wykonaniem przyłączy wod-kan., c.o. i elektrycznego,

    - wykonanie dachu namiotowego na planie trapezu pokrytego dachówką ceramiczną,

   -  wykonanie w pomieszczeniu ekspozycyjnym basenu dla ptaków o pow. około 10,0m2,

   - montaż ślusarki okiennej  i drzwiowej,

   - wykonanie podłączenia wod.kan.  c.o. oraz zasilania elektrycznego,

   - montaż  instalacji wod.kan. , c.o.

   - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania podstawowego (gniazda 400/230V) ,

   - montaż instalacji oświetleniowej,                                                                                                  

  - wykonanie wentylacji mechanicznej,

   - wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,

   - wykonanie nowej nawierzchni podejść i chodników z kostki brukowej,

   - montaż ogrodzenia.

 

Cały zakres prac wykonać w oparciu o dokumentację projektową:

1.   Projekty:  architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

2.   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

3.   Przedmiary robót.

 

UWAGA:

 Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

 

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się                   z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia,  przerwy w wykonywaniu prac oraz konieczność dodatkowego wygrodzenia terenu budowy od czynnych wybiegów.

 

Do obowiązku Wykonawcy będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej                           z naniesieniem na zasoby geodezyjne  Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego.Termin wykonania zamówienia:  Do 4 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 83,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 336,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 164 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 27,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  PB A 9.jpg 5,17 MB (jpg) szczegóły pobierz
  PB A 10.jpg 3,91 MB (jpg) szczegóły pobierz
  dokumentacja techn. 1.rar 6,57 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja tech. 2.rar 29,29 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja techn. 3.rar 4,24 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja techn. 4.rar 5,45 MB (rar) szczegóły pobierz
  PB A 8.pdf 121,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB K 1.pdf 265,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB K 2.pdf 264,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PB K 3.pdf 405,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 466,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie po...ępowania.pdf 389,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 46 KB (doc) szczegóły pobierz