Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2017 siana, słomy i ziaren zbóż  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2017-04-12  
Data publikacji do
2017-07-01  
Termin składania ofert
2017-04-20 10:00  

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 : ziarna zbóż:

1

jęczmień

kg

3600

2

kukurydza

kg

11450

3

owies

kg

13900

4

pszenica

kg

3100

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Ziarno zbóż musi być zdrowe, niepołamane, dojrzałe o swoistym zapachu, właściwej barwie, wolne od porażenia pleśniami czy szkodnikami, wolne od szkodników, nie zgniłe, bezgrzybów,  bez śladów odchodów gryzoni, bez  zanieczyszczeń  ziemią.

Wilgotność nie więcej niż 14,00%. Opakowania nie więcej niż 50 kg.

Zawartość zanieczyszczeń ogółem nie więcej niż 4%, w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie więcej niż 2%.

Materiały wykorzystane wewnątrz opakowań muszą być nowe, czyste i odpowiedniej jakości, tak aby uniknąć jakiegokolwiek wewnętrznego lub zewnętrznego uszkodzenia produktu. W przypadku dostarczania towaru  w folii, worki foliowe powinny być perforowane.

Opakowania muszą być wolne od wszelkich ciał obcych typu: sznurki, wióry, trawy, ziemia itp.

Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy.             

Częstotliwość dostaw : nie częściej niż 1 razw miesiącu, w terminach i ilościach  uzgodnionych z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie pakietu nr 1 wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak  w umowie.

W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego  tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00.

Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.

 

Pakiet nr 2: siano i słoma

 

1

siano łąkowe ( zawartość białka ogólnego w suchej masie powyżej 10% )

tona

150

2

słoma jęczmienna

tona

14

3

słoma owsiana

tona

21

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Siano łąkowe ( zawartość białka ogólnego w suchej masie powyżej 10% ) w balotach  trwalewiązanych; waga max. 20kg, nie może być  zgniłe, spleśniałe, brudne, stęchłe, porażone grzybami,  ze śladami odchodów gryzoni, z  zanieczyszczeniami  ziemią, zamulone, zapylone. Baloty suche w całej objętości, wilgotność nie przekraczająca 15%.
Skład botaniczny:  mieszanka traw  (kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, wyczyniec łąkowy, rajgras wyniosły, wiechlina łąkowa, życica trwała i kostrzewa czerwona), roślin motylkowatych (koniczyna łąkowa, koniczyna szwedzka i koniczyna biała, lucerna mieszańcowa )   i ziół (mniszek lekarski, babka lancetowata, krwawnik pospolity, szałwia łąkowa i inne),
Siano zbierane z łąk położonych z dala od ciągów komunikacyjnych,  koszone tuż przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia, nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, zanieczyszczeń typu : gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci ,  odpowiednio wysuszone;

- ocena organoleptyczna: barwa : zielona, duży udział liści, zapach specyficzny dla siana (dominuje woń KUMARYNY)

Niedopuszczalne wady :

- stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej lub wielu z następujących cech towaru: twarde zdrewniałe łodygi, kolor żółty lub brązowy, wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe (występowanie zarodników i zapachu pleśni).

Słoma w balotach wiązanych 10 -15 kg ,  nie może być spleśniała, brudna,stęchła, porażona grzybami, ze śladami odchodów gryzoni, z zanieczyszczeniami ziemią, zapylona. Baloty suche w całej objętości, wilgotność nie przekraczająca 12%.
Niedopuszczalna obecność zanieczyszczeń (gleba, kamienie, kurz, drewno, śmieci)  i roślin szkodliwych.

Częstotliwość dostaw siana i słomy: nie częściej niż 1 raz w miesiącu, w terminach i ilościach  uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym dostawy ze zbiorów tegorocznych,   w sezonie wegetacyjnym: do 3-ch razy tygodniowo.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie pakietu  wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak   w umowie.

Rozładunek poszczególnych partii dostarczonego towaru odbywać się będzie siłami Wykonawcy  w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Rozładunek obejmuje rozładunek balotów z samochodu lub przyczepy na podesty przy strychach budynków ZOO, rozładunek balotów na balkony budynku stodoły oraz rozładunek balotów z samochodu lub przyczepy na podłoże przy budynkach ZOO  w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Dowóz towaru musi się odbywać samochodami o takich wymiarach, które pozwolą na manewrowanie na alejkach, z których najwęższa ma 3 m. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność dojazdu do poszczególnych budynków, co wiąże się  z koniecznością skrętu samochodem o 90o  na wąskich alejkach. Ze względu na fakt, iż są to alejki parkowe dopuszczalna ładowność samochodu i/lub samochodu z przyczepą nie może przekroczyć 8t.

 

Pakiet nr 3:  Siano z lucerny

1

siano z lucerny

tona

15

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Siano z lucerny  w balotach  trwale wiązanych; waga 10-12  kg, wielkość balotu średnio                65x 52x42 cm.  Baloty suche w całej objętości, wilgotność nie przekraczająca 15%. 
Siano zbierane z łąk położonych z dala od ciągów komunikacyjnych,  koszone tuż przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia, nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, zanieczyszczeń typu : gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci ,  odpowiednio wysuszone.

Niedopuszczalne wady :

- stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej lub wielu z następujących cech towaru: twarde zdrewniałe łodygi, kolor żółty lub brązowy, wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe (występowanie zarodników i zapachu pleśni).

Obecność zanieczyszczeń (gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci)  i roślin szkodliwych.

Częstotliwość dostaw siana i słomy: nie częściej niż 1 raz w miesiącu, w terminach i ilościach  uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym dostawy ze zbiorów tegorocznych, w sezonie wegetacyjnym: do 3-ch razy tygodniowo.

Dotyczy pakietów 2 i 3:

Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy.

 

Zamawiający corocznie poddaje badaniu próbki siana z poszczególnych dostaw. Badania laboratoryjne  wykonywane są w Katedrze Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego                  w Krakowie.    

Rozładunek poszczególnych partii dostarczonego towaru odbywać się będzie siłami wykonawcy  w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego.

Rozładunek obejmuje rozładunek balotów z samochodu lub przyczepy na podesty przy strychach budynków ZOO, rozładunek balotów na balkony budynku stodoły oraz rozładunek balotów z samochodu lub przyczepy na podłoże przy budynkach ZOO  w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Dowóz towaru musi się odbywać samochodami o takich wymiarach, które pozwolą na manewrowanie na alejkach, z których najwęższa ma 3 m. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność dojazdu do poszczególnych budynków, co wiąże się  z koniecznością skrętu samochodem o 90o  na wąskich alejkach. Ze względu na fakt, iż są to alejki parkowe dopuszczalna ładowność samochodu i/lub samochodu z przyczepą nie może przekroczyć 8t.

W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego  tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00.

Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.

 

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.doc 106,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 126,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 29,39 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc... i zbóż.pdf 889,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie po...ępowania.pdf 856,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 67,5 KB (doc) szczegóły pobierz