Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa budynku hodowlano-ekspozycyjnego dla Gibbonów z przejściem na wyspę  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2017-03-01  
Data publikacji do
2017-10-11  
Termin składania ofert
2017-03-16 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku hodowlano-ekspozycyjnego dla Gibbonów   z przejściem na wyspę wraz z wykonaniem podłączeń instalacji sanitarnych oraz elektrycznych:

Zakres prac zakłada przeprowadzenie następujących robót budowlanych i instalacyjnych:

1.     Rozbiórka starych fundamentów.

2.      Częściowa rozbiórka istniejącej klatki woliery stalowej.

3.     Częściowa likwidacja istniejących alejek o nawierzchni szutrowej i bitumicznej.

4.     Częściowa rozbiórka istniejącego ogrodzenia.

5.     Wykonanie robót ziemnych.

6.     Wykonanie robót budowlanych polegająca na wykonaniu: fundamentów, posadzki oraz                      ścian  i dachu z gotowych prefabrykatów drewnianych montowanych na placu budowy.

7.     Wykonanie zasilania elektrycznego , wykonanie przyłączeń wodociągowych i sanitarnych oraz instalacja centralnego ogrzewania.

8.     Wykonanie przepędu Gibbonów na wybieg wyspowy.

9.     Wyposażenie wybiegu wyspowego.

10.    Wykonanie nawierzchni pieszo-jezdnej.

11.    Wykonanie ogrodzenia.

Cały zakres prac wykonać w oparciu o dokumentację projektową:
-  Projekty budowlane obejmujące zagospodarowanie terenu wraz z architekturą, konstrukcjami budowlanymi oraz instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi;

- Przedmiary robót;
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

 

Do obowiązku Wykonawcy będzie należało wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej               z naniesieniem na zasoby geodezyjne  Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących pracę pod kierownictwem kierownika budowy, kierownika robót lub Wykonawcy, w tym operatorów sprzętu, przy następujących czynnościach w zakresie realizacji zamówienia:

- roboty ziemne,

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem obiektów,

- roboty instalacyjne: wod.kan., c.o., elektryczne.

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu BZP.doc 152,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 329,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 168 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 27,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  dokument. techn. cz.1.rar 557,2 KB (rar) szczegóły pobierz
  dokument. techn. cz. 2.rar 19,3 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja techn. cz. 3.rar 25,49 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokument. techn. cz. 4.rar 2,81 MB (rar) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...gibbonów.pdf 490,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar inst. sanit..pdf 120,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA O WYBORZ...- GIBBONY.pdf 417,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...ibbonów.docx 16,07 KB (doc) szczegóły pobierz