Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2017 jaj kurzych, pieczywa, przetworów mlecznych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2017-01-09  
Data publikacji do
2017-04-02  
Termin składania ofert
2017-01-17 09:00  

Pakiet nr 1:      jaja kurze klasy M (od 53g do 63g) w ilości 25004 szt.

 

1. Termin  przydatności do spożycia jaj nie może być krótszy niż 10 dni licząc od daty dostawy.

2. Opakowania i jaja nie mogą być uszkodzone.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy oryginału faktury, dowodu dostawy i wszystkich wymaganych przepisami prawa zaświadczeń.

4. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować w oparciu   o zamówienia                      z Magazynu Zamawiającego składane telefonicznie, wysłane e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób,  w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania.

5. Dostawy odbywać się będą nie częściej niż 1 raz w tygodniu.

 

 

 

Pakiet nr 2: przetwory mleczne

LP

ASORTYMENT

JM

ILOŚĆ

1

Jogurt naturalny, bez dodatku cukru,180g

szt

3168 

2

Mleko w płynie 3,2%, karton 1litr UHT

szt

208 

3

Serek waniliowy homogenizowany 140 -150g

szt

208 

4

Twaróg chudy, krajanka, opak. max. 1kg

kg

646 

 

1.    Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy oryginału faktury, dowodu dostawy i wszystkich wymaganych przepisami prawa zaświadczeń.

2.    Minimalny termin przydatności do spożycia  wynosi 10 dni od daty dostawy.

3.    Realizacja przedmiotu umowy będzie następować w oparciu   o zamówienia z Magazynu Zamawiającego składane telefonicznie, wysłane e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób,  w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania.

4.    Dostawy odbywać się będą nie częściej niż 1 raz w tygodniu.

5.    Opakowania produktów nie mogą być uszkodzone w taki sposób, że mogą wpłynąć na jakość danego asortymentu czy przydatność do spożycia.

 

 

Pakiet nr 3: pieczywo

LP

ASORTYMENT

JM

ILOŚĆ

1

Chleb pszenny, żytni, razowy, mieszany

kg

1095 

2

Bułki  pszenno-żytnie, żytnie, razowe, grahamki

kg

 150

 

Chleb  i bułki, bez względu na gramaturę, powinny być jednodniowe lub dwudniowe, bez oznak zanieczyszczeń mikrobiologicznych typu pleśń widocznych na zewnątrz                  i wewnątrz pieczywa, nie mogą być dostarczone w workach foliowych nieperforowanych, niedopuszczalne są oznaki zaparzenia pieczywa, niedopuszczalne jest pieczywo spalone. Zamawiający dopuszcza chleb i bułki pszenno-żytnie, żytnie, razowe, grahamki, itp. Wykluczone są bułki słodkie i maślane.

Dostarczane pieczywo i bułki muszą być miękkie. Wykluczone jest pieczywo czerstwe twarde.

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy oryginału faktury, dowodu dostawy i wszystkich wymaganych przepisami prawa zaświadczeń.

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować w oparciu   o zamówienia z Magazynu Zamawiającego składane telefonicznie, wysłane e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób,  w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania.

3. Dostawy odbywać się będą nie częściej niż 3 razy w tygodniu.

 

Dotyczy wszystkich pakietów:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia                  w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet                  w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia. 

2. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

3. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego  tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia                    z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom    i podania firm tych podwykonawców. W przypadku nie wpisania nazw podwykonawców i części zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

7. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na 1 lub więcej pakietów.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy                   w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy na pakiet nr 2 i 3 wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak   w umowie.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 82 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 109,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 27,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,31 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 887,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie pakiet nr 2.pdf 368,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie pa... pieczywo.pdf 458,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie jaja kurze.pdf 595,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz