2016-09-20

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

 

Śląski Ogród Zoologiczny, w ramach prowadzonego postępowania o wyłonienie wykonawcy robót, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza cieplnego z rur preizolowanych wraz z węzłem cieplnym”. Ofertę należy sporządzić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.

Na ofertę oczekujemy do dnia : 26.09.2016 r do godz.: 14 00 w formie pisemnej, złożonej w sekretariacie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Chorzów  Promenada  gen. J. Ziętka 7 lub elektronicznej na adres:  sekretariat@slaskiezoo.pl.

Brak złożonej oferty w w/w terminie traktujemy jako odstąpienie od postępowania.

Oferta powinna zawierać ponadto:

·         Czas potrzebny na realizację zadania,

·         Okres gwarancji

Zaoferowana cena powinna być ceną ryczałtową.

Wszelkich wyjaśnień uzyskać można pod numerem telefonu  784 953 796 Zdzisław Prowancki

 

 

Załączniki

  Rys. 02.pdf 42,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 03.pdf 30,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 01.pdf 116,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 04.pdf 30,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 05.pdf 61,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 07.pdf 50,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 08.pdf 54,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 09.pdf 68,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 10.pdf 39,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 06.pdf 64,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 11.pdf 212,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  T-496_Informacja BIOZ.pdf 144,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 12.pdf 143,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  T-496_Przedmiar Robót.pdf 236,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  T-496_STWIOR.pdf 267,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  T - 496_Opis Przedm...ia GIBONY.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  T-496_Przyłącze c...ł GIBONY.pdf 953,14 KB (pdf) szczegóły pobierz