2016-10-25

Konkurs ofert: Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych alejek

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych alejek o powierzchni około 800,0m2”

Zakres prac do wykonania zadania:

1.  Przygotowanie przeznaczonych do remontu uszkodzonych fragmentów alejek poprzez:

a)  Wygrodzenie miejsca pracy barierkami ochronnymi z sygnalizowaniem objazdów.
b) Pionowe obcięcie, diamentowymi piłami tarczowymi krawędzi  uszkodzenia na głębokość      umożliwiająca wyrównanie jego dna , nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej
c)  Usuniecie luźnych kawałków remontowanej nawierzchni.
d) Dokładne oczyszczenie dna krawędzi uszkodzonego miejsca, usunięcie luźnych ziaren grysu, żwiru i pyłu , usuniecie wody oraz doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu suchego.

2. Naprawę przygotowanych mieść mieszankami mineralno-asfaltowymi  „na gorąco” poprzez:

a) Spryskanie dna i boków emulsja asfaltową lub przyklejenie samoprzylepnej taśmy                  kauczukowo – asfaltowej.
b) Wypełnienie ubytku, z naddatkiem  mieszanką mineralno-asfaltową  przy użyciu łopat i ściagaczek listwowych.
c) Zagęszczenie rozłożonej mieszanki walcem lub zagęszczarką.
d) Równomierne posypanie piaskiem całej naprawionej powierzchni.
e) Wywóz i utylizacja odpadów powstałych po remoncie.
 

Wymagany termin realizacji: 25 dni.

Gwarancja: 36 miesięcy od daty odbioru

Załączniki

  zaproszenie.pdf 456,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy.docx 35,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  zmiana treści zaproszenia.pdf 471,7 KB (pdf) szczegóły pobierz