Lista artykułów

Nazwa artykułu
Świadczenie usług ochrony - UNIEWAŻNIONY
Ogłoszenie o zamówieniu W postępowaniu prowadzonym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U.2015 poz.2164) art. 138o ust. 2 -4
ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
w art. 138g ust. 1 Ustawy, na usługę społeczną pn.
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Śląskim
Ogrodzie Zoologicznym od 2.01.2018 r. od godz.6.00 do 1.12.2020
r. do godz.6.00”
31.10.2017 więcej
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I MATERIAŁÓW DLA
ŚLĄSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W CHORZOWIE
07.11.2017 więcej
KONKURS OFERT OBSŁUGA TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH ŚOZ W 2018 r
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA
UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI W TOALETACH W ŚLĄSKIM OGRODZIE
ZOOLOGICZNYM
07.11.2017 więcej
Dostawa roślin sezonowych
Konkurs na dostawę roślin sezonowych i wieloletnich.
06.11.2017 więcej
Zamówienie na olej
Dostawa od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r oleju opałowego
lekkiego.
30.10.2017 więcej
Dostawy granulatów i mieszanek paszowych
Dostawy granulatów i mieszanek paszowych
09.02.2017 więcej
Dostawa systemu wystawienniczego
Konkurs na dostawę systemu wystawienniczego.
04.02.2017 więcej
KONKURS OFERT - usługi deratyzacji i dezynsekcji w 2017r.
KONKURS OFERT - usługi deratyzacji i dezynsekcji w 2017r.
02.01.2017 więcej