Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konkurs ofert na remont alejek
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych alejek o
powierzchni około 1010,0 m2”. Zakres prac
obejmuje: 1. Przygotowanie przeznaczonych do remontu
uszkodzonych fragmentów alejek przez: a/ wygrodzenie miejsca
pracy barierkami ochronnymi z sygnalizowaniem objazdów, b/
pionowe obcięcie, diamentowymi piłami tarczowymi, krawędzi
uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie
jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury
geometrycznej lub frezowanie, c/ usunięcie luźnych kawałków
nawierzchni, d/ usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone
miejsce do stanu suchego, e/ dokładne oczyszczenie dna i
krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru,
piasku i pyłu. 2. Naprawę przygotowanych miejsc mieszankami
mineralno-asfaltowymi „na gorąco” poprzez: a/ spryskanie
dna i boków emulsją asfaltową lub przyklejenie samoprzylepnej
taśmy kauczukowo-asfaltowej, b/ wypełnienie ubytku, z
naddatkiem, mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu łopat
i listwowych ściągaczek, c/ zagęszczenie rozłożonej
mieszanki walcem lub zagęszczarką, d/ równomierne posypanie
piaskiem całej naprawionej powierzchni. 3. Wywóz i utylizację
odpadów powstałych po remoncie.
18.11.2015 więcej
Konkurs ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ”Budowa mikrobiogazowni na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
konkurs ofert na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania ”Budowa mikrobiogazowni na terenie Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego
09.07.2015 więcej
Konkurs ofert na wymianę kotłów c.o. (2 szt.) w ŚOZ, 2/BIP/DA/15
Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do złożenia oferty –
postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wymianę kotłów
w budynkach: szablorogie 56/011 oraz addaxów 12/001.
10.06.2015 więcej
Catering i obsługa konferencji prasowej - wyniki konkursu
Ogłaszamy wyniki konkursu ofert na przygotowanie cateringu i
obsługę konferencji prasowej.
01.06.2015 więcej
Konkurs ofert prace projektowe
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa budynku wielofunkcyjnego edukacyjno –
administracyjnego”
28.05.2015 więcej
Tablice edukacyjne - wyniki konkursu ofert
Ogłaszamy wyniki konkursu ofert na przygotowanie projektów
graficznych oraz druk 4 szt. tablic edukacyjnych.
20.05.2015 więcej
Konkurs ofert Dostawy siana i słomy w 2015r.
Konkurs ofert Dostawy siana i słomy w 2015r.
20.05.2015 więcej
Konkurs ofert: Przygotowanie cateringu i obsługa konferencji prasowej
Ogłaszamy konkurs ofert na przygotowanie cateringu oraz
obsługę konferencji prasowej w ramach projektu "Rozbudowa
ścieżki dydaktycznej w ŚOZ w Chorzowie - etap II".
19.05.2015 więcej
Konkurs ofert: opracowanie i druk tablic edukacyjnych
Ogłaszamy konkurs ofert na przygotowanie projektów graficznych
oraz druk tablic edukacyjnych w ramach projektu "Rozbudowa
ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w
Chorzowie - etap II".
11.05.2015 więcej
Remont ogrodzeń
Remont ogrodzeń
11.05.2015 więcej