Lista artykułów

Nazwa artykułu
KONKURS OFERT NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKON.I WNIOSKU-MIKROBIOGAZOWNIA
KONKURS OFERT NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI I
WNIOSKU-MIKROBIOGAZOWNIA, RPO WSL 2014-2020
19.08.2016 więcej
Dostawy artykułów ogrodnicznych
Dostawy artykułów ogrodniczych w okresie marzec-wrzesień
2016r.
07.03.2016 więcej
Dostawy w roku 2016 liściarki wielogatunkowej
Dostawy w roku 2016 liściarki wielogatunkowej
02.03.2016 więcej
03.02.2016 więcej
Dostawy części zamiennych do sprzętu oraz serwisowanie
Dostawy części zamiennych i akcesoriów do sprzętu
ogrodniczego oraz serwisowanie i naprawa maszyn ogrodniczych w
roku 2016.
07.01.2016 więcej
usługi deratyzacji i dezynsekcji
Konkurs ofert na Usługi deratyzacji i dezynsekcji w okresie
styczeń – grudzień 2016 r
21.12.2015 więcej
Dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych.
„Dostawa od 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 r oleju opałowego
lekkiego (napędowy grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w
ilości 32.000 litrów dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w
Chorzowie.
27.11.2015 więcej
Konkurs ofert: Utrzymanie czystości w toaletach w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
Konkurs ofert: Utrzymanie czystości w toaletach w Śląskim
Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie
24.11.2015 więcej
Konkurs ofert: Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów dla Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
Sukcesywne dostawy środków czystości i materiałów dla
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego
24.11.2015 więcej
Konkurs ofert na remont alejek
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych alejek o
powierzchni około 1010,0 m2”. Zakres prac
obejmuje: 1. Przygotowanie przeznaczonych do remontu
uszkodzonych fragmentów alejek przez: a/ wygrodzenie miejsca
pracy barierkami ochronnymi z sygnalizowaniem objazdów, b/
pionowe obcięcie, diamentowymi piłami tarczowymi, krawędzi
uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie
jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury
geometrycznej lub frezowanie, c/ usunięcie luźnych kawałków
nawierzchni, d/ usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone
miejsce do stanu suchego, e/ dokładne oczyszczenie dna i
krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru,
piasku i pyłu. 2. Naprawę przygotowanych miejsc mieszankami
mineralno-asfaltowymi „na gorąco” poprzez: a/ spryskanie
dna i boków emulsją asfaltową lub przyklejenie samoprzylepnej
taśmy kauczukowo-asfaltowej, b/ wypełnienie ubytku, z
naddatkiem, mieszanką mineralno-asfaltową przy użyciu łopat
i listwowych ściągaczek, c/ zagęszczenie rozłożonej
mieszanki walcem lub zagęszczarką, d/ równomierne posypanie
piaskiem całej naprawionej powierzchni. 3. Wywóz i utylizację
odpadów powstałych po remoncie.
18.11.2015 więcej